Kitten

BLOWERDOORTEST

Bij een nieuwbouwwoning wordt de blowerdoortest uitgevoerd wanneer het gebouw luchtdicht is afgewerkt. Lekken kunnen in deze fase nog opgespoord en gedicht worden.


Daarnaast worden de resultaten van de blowerdoortest meegenomen in de EPB-verslaggeving. Bij de EPB-berekening wordt een standaardwaarde in de software ingevoerd voor de luchtdichtheid. Het uitvoeren van een blowerdoortest leidt meestal tot een betere waarde waardoor een winst van minstens een

7-tal E-peil-punten een gangbare te verwachten resultaat is

De prijs van een blowerdoortest is meestal te verwaarlozen bij het winnen van meerdere E-peil-punten.