Contract Paper Signing

PLAATSBESCHRIJVING

   

Bij aanvang en beëindiging van de huur

Een plaatsbeschrijving legt de toestand vast bij de aanvang van de huur. Eventuele huurschade bij het einde van de huur kan op deze manier bepaald worden.

 

 

Bij aanvang en einde van werken

 

Aannemers van wegeniswerken, bouwwerken en afbraakwerken, laten een plaatsbeschrijving opstellen om betwistingen met de buren of met de overheid na het einde van de werken te voorkomen. Na het einde van de werken wordt een staat van vergelijking opgemaakt zodat de eventuele schade kan bepaald worden die gebeurd is ten gevolge van de werken.
Zelfs al is er geen plaatsbeschrijving vereist door de verzekering of opdrachtgever toch is het nuttig om een plaatsbeschrijving vóór de werken uit te voeren omdat de eigenaars zich vaak niet bewust zijn van de bestaande barsten e.d.