top of page

/

/

EPB-uitgelicht

EPB-EISEN

Een regelgeving betekent dat u moet voldoen aan bepaalde eisen. Bij de EPB-regelgeving is dit niet anders. De eisen worden onderverdeeld in vijf categorieën:

Thermische isolatie

U-waarden:
Eisen met betrekking tot isolatiewaarden van de buitenschil. Als basis hiervoor wordt de U-waarde van een specifieke schil in rekening gebracht. Bij een lage U-waarde isoleert de schil goed, bij een hoge U-waarde isoleert het slechter. 
De berekening van de U-waarde gebeurt aan de hand van de λ-waarde (lambda-waarde) en de dikte van een bepaald materiaal.
Bijvoorbeeld: 
Een PUR-gevelplaat heeft een λ-waarde van 0,022 W/m.K en een dikte van 10 cm. 
De U-waarde van de gevelplaat is dan λ / d = 0,022 W/m.K / 0,10 m = 0,22 W/m².K
S-peil
De thermische isolatie wordt tevens uitgedrukt in het S-peil (Schilpeil). Dit is een maat voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen zeer warme zomerdagen maar ook tegen zeer koude winterdagen. Elementen die in het S-peil worden ingerekend zijn onder andere:
•    Isolatiewaarden
•    Luchtdichtheid
•    Oriëntatie van de woning
•    Zonnetoetreding van de beglazing
•    Compactheid van de woning

 

Energieprestatie
Deze eis is beter bekend onder het E-peil. Dit is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. 
Het E-peil is afhankelijk van:
•    Dezelfde parameters als van het S-peil
•    Ventilatieverliezen
•    Technische installaties voor verwarming, koeling, ventilatie…


Binnenklimaat
Eisen met betrekking tot ventilatie van het gebouw. Afhankelijk van de aard van de werken worden hier verschillende eisen aan gesteld. 
Door het alsmaar luchtdichter bouwen van gebouwen en een steeds hogere isolatiewaarde is het van groot belang voldoende (gecontroleerd) te verluchten. Met deze eis bekomt men een ideaal en vooral gezond binnenklimaat.
Bijkomend wordt ook de oververhitting bij nieuwbouw-projecten gesimuleerd. 


Technische installaties
Hierin zijn eisen verbonden voor installaties van verwarming, sanitair warm water (SWW), koeling, ventilatie en verlichting (dit enkel bij niet-residentiële gebouwen).
Er wordt gekeken naar het verbruik en rendement van toestellen alsook naar de technische installatie van bijhorende componenten (isolatie van leidingen, luchtdichtheid van leidingen…)
Hernieuwbare energie
Voor ingrijpende energetische renovaties en nieuwbouw-projecten zijn eisen van toepassing voor hernieuwbare energie. Hiervoor dient een bepaald aandeel aan hernieuwbare energie te worden geïnstalleerd per vierkante meter vloeroppervlakte. Dit kan gaan over een warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler…

Welke EPB-eisen van toepassing zijn voor uw project hangt af van:

  • Bestemming van het gebouw (residentieel, niet-residentieel of industrie)

  • Aard van de werken (renovatie, ingrijpende energetische renovatie en nieuwbouw)

  • Jaar aanvraag stedenbouwkundige vergunning of melding

Door de jaren heen zijn de eisen steeds strenger en strikter geworden. Ieder aanvraagjaar heeft zijn eigen specifieke EPB-eis van toepassing. 

Op de website van www.energiesparen.be vindt u een EPB-eisentabel per aanvraagjaar 


Vanaf 2021 gelden de eisen van de BEN-principes en is dit de standaard geworden voor nieuwbouwwoningen. BEN staat voor Bijna-EnergieNeutraal. BEN-woningen worden gekarakteriseerd door:
-    E-peil van 30 of lager
-    Bijkomende eisen voor thermische isolatie, risico op oververhitting, ventilatie en hernieuwbare energie.

BEN-woning
bottom of page