top of page

/

Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving

VENTILATIEVERSLAGGEVING

Sinds 1 januari 2016 is er naast een EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever vereist. De diensten van ventilatieverslaggeving worden door TRUUS, in één pakket, aangeboden.


Een eerste stap is de opmaak van het ventilatievoorontwerp (VVO) waarin de technische installatie van de ventilatie wordt bepaald. In samenspraak met bouwheer en/of architect worden alle onderdelen bepaald en in een overzichtelijk plan gevisualiseerd. 


Na de installatie en afregeling van het ventilatiesysteem, meet TRUUS het systeem uit. Hierbij worden de theoretische benodigde ventilatiedebieten gecontroleerd.


Een laatste stap is de opmaak van het ventilatieprestatieverslag. De EPB-verslaggever neemt dit verslag ook op in de EPB-nota.


De ventilatieverslaggeving wordt opgemaakt conform het kwaliteitskader SKH BV.

bottom of page