top of page

EPC - attest

EPC-attest

WAT IS EEN EPC

Het EPC of energieprestatiecertificaat is een rapport die aangeeft in welke mate een gebouw energiezuinig is. De conclusie van het rapport is een kengetal dat het energieverbruik weergeeft uitgedrukt in kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte per jaar. Als basis voor deze berekening worden onder andere de kenmerken van de gebouwschil (vloeren, wanden, daken) en technische installaties in rekening gebracht.
Dit kengetal of energiescore wordt grafisch weergegeven op een kleurenschaal die loopt van energielabel A+ (uitstekende energiezuinigheid) tot energielabel F (zeer slechte energiezuinigheid). Dit vormt onder andere de basis voor het verkrijgen van premies. 

 

Naast deze score geeft het EPC ook tips en aanbevelingen om het energielabel van uw woning of appartement te verbeteren. Hieraan wordt er een kostenraming verbonden zodat u op eenvoudige wijze uw budget hierop kan afstemmen.
Het certificaat blijft 10 jaar geldig. Let op: Certificaten opgemaakt voor 2019 vallen hier niet onder en dienen vernieuwd te worden om te kunnen profiteren van de 10-jarige geldigheid.

WERKWIJZE

Na afspraak komt de energiedeskundige van studiebureau TRUUS bij u ter plaatse. Hierbij wordt de gebouwschil onderzocht alsook worden de gegevens van de technische installaties verzameld. 
Het is van belang de energiedeskundige voldoende te informeren. Dit kan gebeuren aan de hand van onder andere onderstaande documenten:

  • Bouwkundige plannen opgemaakt door een architect

  • Lastenboeken

  • Vroegere EPC

  • Facturen van materialen en leveranciers

  • EPB-aangifte

  • Werfverslagen

  • Post-interventiedossier

  • Foto’s van tijdens bouw of renovatie

Na het plaatsbezoek voert de energiedeskundige de verzamelde gegevens en de door de klant aangeleverde documenten in de EPC-software waarna het EPC-attest wordt gegenereerd. Deze wordt elektronisch bezorgd aan de eigenaar en kunt u online raadplegen via de Woningpas

EPC-attest

beste prijs

snelle service

met de grootste
zorg

Benieuwd naar uw EPC-score?

Contacteer ons via 0486 643 627 of via mail hello@studiebureautruus.be

bottom of page