Dark Roofs Housing Complex

EPB-VERSLAGGEVING

Tijdens het volledige bouwproces staat TRUUS u bij om een duidelijk en gestructureerde EPB-nota af te leveren.  In samenspraak met de architect worden de wensen en noden besproken en vertaald in de EPB-regelgeving.

 

De EPB-verslaggever volgt volgende stappen:

  • De EPB-voorafberekening wordt gemaakt op basis van de eisen en de keuzes van de bouwheer/architect

  • Voor de start van de werken, ten laatste 8 dagen, wordt de startverklaring ingediend

  • Stavingsstukken (factoren, foto's...) worden door de bouwheer aan de EPB-verslaggever bezorgd

  • Samen met deze stavingsstukken wordt de EPB-eindaangifte ingediend


De bouwwerf wordt, samen met architect en/of bouwheer, op regelmatige basis bezocht om de EPB-nota te toetsen aan de realiteit. 


Daarnaast adviseren wij ook de klant indien de EPB-normen niet gehaald worden. Hiervoor voeren wij herberekeningen uit van het project met andere materialen en technieken om tot de gewenste norm te komen.