top of page

/

/

EPB-uitgelicht

EPB-UITGELICHT

EPB is de afkorting voor EnergiePrestatie & Binnenklimaat. Het zorgt voor betere prestaties inzake energiebeheer alsook voor een beter binnenklimaat.


Sinds 1 januari 2006 is EPB-verslaggeving in voege getreden. De basis hiervoor is het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het energiebesluit van 19 november 2010. 


Wanneer is EPB-verslaggeving verplicht?

  • Voor gebouwen waarvoor een vergunning werd aangevraagd of melding werd gedaan en waarvoor de medewerking van een architect vereist is.

  • Én gebouwen die verwarmd of gekoeld worden.

In de EPB-regelgeving onderscheidt men drie aarden van werken:

Renovatie
Van toepassing op beperkte renovaties van de buitenschil.
Bijvoorbeeld:

-    Een aanbouw (volume < 800 m³)
-    Aanpassen van raamopeningen

Ingrijpende Energetische renovatie (IER)
Om te voldoen aan een IER moeten er twee voorwaarden vervuld worden:

- minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd én 

- minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen.​

Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Onder nieuwbouw vallen zowel volledig nieuwe gebouwen als gebouwen die herbouwd worden na een voorgaande sloop.

De keuze tussen renovatie en een ingrijpende energetisch renovatie kan u geld opleveren. Bij een IER zijn er namelijk meer premie-mogelijkheden waardoor dit vaak een interessante oplossing kan zijn. Het is dus van groot belang bij het begin van uw ontwerp de juiste keuze te maken zodat dit zowel in het ontwerp als in de EPB-verslaggeving kan doorgetrokken worden.

Twijfelt u of uw project EPB-plichtig is of welke aard van werken van toepassing is?

Contacteer ons gerust en wij kijken dit voor u na.

Op de website van www.energiesparen.be vindt u tevens een EPB-wegwijzer die eenvoudig

bepaalt of uw project aan de voorwaarden voldoet.
 

bottom of page